Bar Central

Våra öppettider:
Tisdag – torsdag kl 11.30 – 23
Fredag kl 11.30 – 24
Lördag kl 17 – 24

Bar Central
Birger Jarlsgatan 41
111 45 STOCKHOLM
08-201008
birgerjarlsgatan@barcentral.se

Birger Jarlsgatan 41

Våra öppettider:
Tisdag – torsdag kl 11.30 – 23
Fredag kl 11.30 – 24
Lördag kl 17 – 24

Bar Central
Birger Jarlsgatan 41
111 45 STOCKHOLM
08-201008
birgerjarlsgatan@barcentral.se